1. Na wszystkie produkty Apartlock udzielamy gwarancji na okres 24 miesięcy. 

2. Okres gwarancji liczony jest od daty sprzedaży towaru, która jest podana na dowodzie zakupu (paragonie lub fakturze).

3. W celu reklamacji towaru należy wysłać go do siedziby naszej firmy na adres:

SYSTEMY ZAMKNIĘĆ Piotr Rozwalka

ul. Słowiańska 55 bud. B lok. 4

64-100 Leszno

4. Do reklamacji należy dołączyć:

  • Dane kontaktowe wraz z numerem telefonu i adres do odeslania reklamacji
  • Krótki opis usterki

5. Reklamacje będą rozpatrywane w ustawowym terminie do 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji i dostarczenia reklamowanego towaru

6. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia wynikające z przeciążenia Produktu na skutek nadmiernej i/lub niewłaściwej eksploatacji. W szczególności Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych Produktów.

7. Gwarancja nie obejmuje wymiany części zużywających się w sposób naturalny, o ile ich zużycie nie wynikało z ukrytych wad produkcyjnych lub materiałowych.

8. Gwarancja obejmuje uszkodzenia wynikające z ukrytych wad produkcyjnych lub materiałowych pod warunkiem, że:

  • Produkt był użytkowany zgodnie z instrukcją obsługi i przeznaczeniem oraz odpowiednio konserwowany
  • Produkt był poprawnie zamontowany
  • Produkt był odpowiednio przechowywany

9. Koszt demontażu i montażu reklamowanego produktu pokrywa kupujący.

Menu
Zamknij
Koszyk
Zamknij
Wróć
Moje konto
Zamknij